Eladó lakások, családi házak, telkek Szombathelyen Oladon, és környékén.

Olad, ahol jó lakni.

Energetikai tanúsítvány

Energiatanúsítványra van szüksége ?

 

Jó helyen jár!

 

 

 

 

Milyen esetekben kell tanúsítványt készíttetni ?

 

Meglévő épületek, önálló rendeltetési egységek, lakások esetén az energetikai tanúsítvány 2012. január 1-től az ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy az egy évet meghaladó bérbeadás esetén kötelező.

 

Új építésű épületek esetén az energetikai tanúsítvány elkészítése 2009. január 1-től a használatba vételi eljárás megindításáig kötelező, a vonatkozó 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján.

 

 

Mikor nem kell energetikai tanúsítványt készíttetni ?

 

Nem kell például olyan különálló épület esetében, ha annak hasznos alapterülete 50 m2-nél kisebb. (Fontos! Ez csak különálló épületekre vonatkozik. 50 m2-nél kisebb társasházi lakásra például nem érvényes ez a kivétel, ott el kell készíttetni.)

Az olyan épületekre melyeket évente 4 hónapnál rövidebb használatra szántak. (Hőszigeteléssel, fűtéssel ellátott nyaralók esetében szükséges a tanúsítvány!)

Amennyiben az épület használati időtartama legfeljebb 2 év (pl. ideiglenesen felállított épületek, felvonulási épületek).

Vallási, hitéleti rendeltetésű épületek esetében (pl. templomok).

Jogszabály által védetté (pl. műemlékké nyilvánított) épületek, illetve építészeti értékvédelemben részesült területen található épületekre.

Mezőgazdasági célú épület esetében

Azoknál az épületeknél, ahol a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat ideje alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki.

Műhelyként funkcionáló épület esetében

Levegővel felfújt ideiglenes építmények, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetek esetében.

A vonatkozó jogszabályok:

- Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM, rendelet

- Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletet.

   (a 176/2008-as számú jogszabályt 2012-ben részben módosították, a 105/2012(V.30.) kormányrendelettel)

 

Mire jó ?

 

Az energetikai tanúsítvány, a lakás vagy ház energetikai tulajdonságairól ad tájékoztatást, valamint javaslatot tesz a korszerűsítési és az energia megtakarítási lehetőségekre.

 

Ki készítheti el ?

 

Az energetikai tanúsítványt az erre feljogosított, engedéllyel és regisztrációval rendelkező tapasztalt szakember állíthatja ki.

 

A tanúsítás folyamata:

 

Megrendeli nálunk a tanúsítványt. (Tel: 06/20/505-10-25)  A szakember az előre egyeztetett időpontban megtekinti és felméri az ingatlant. Fel kell mérni az ingatlan lehűlő felületeit, a nyílászárókat, azok tájolását, a padlót, a födémet, valamint a fűtési rendszert, és a melegvízelőállító rendszert. Ön átadja a rendelkezésére álló iratokat, melyek az elkészítést segíthetik elő. ( pl.: tervrajz, alaprajz, műszaki leírás, gépészeti terv)

Az adatok rögzítését követően, a szakember rövid határidővel elkészíti a tanúsítást. Az elkészült tanúsítványt elektronikusan elküldi egy központi adatbázisba, valamint írásban átadja Önnek.

 

 

Milyen kategóriák vannak ?

 

A rendelet  10 kategóriát határoz meg A+-tól  I-ig.

Az  A+, az A és a B kategóriák a követelménynél jobbak.

A C kategória jelenti a követelményeknek megfelelő szintet.

A D-től az I kategóriáig a követelménynél rosszabb energetikai állapotot tükröznek.

 

 

Mit kell tenni a tanúsítvánnyal ?

 

Az adás-vételi szerződés aláírásakor kell átadnia az új tulajdonosnak az ügyvéd előtt. Az átadást az ügyvéd a tanúsítvány azonosítójával együtt a szerződésben rögzíteni fogja. Ha ez megtörtént, Ön eleget tett a kormányrendeletben megfogalmazott kötelességeinek.

 

Meddig érvényes az energetikai tanúsítvány ?

 

A tanúsítvány 10 évig érvényes. Csak akkor veszti el érvényességét, ha az ingatlan szerkezetében vagy gépészetében olyan változtatást hajtanak végre, ami befolyásolja az energetikai besorolását, ilyen lehet például az utólagos hőszigetelés, nyílászáró csere, kazán csere stb.

 

 

Bármilyen kérdése lenne, hívjon bizalommal! Segítünk Önnek is.

 

Üdvözlettel: Olad-Ingatlan Szombathely

 

 

Hívjon most!

06/20/505-10-25

 

 

copyright © 1997-2023 Bergo Kft.    Minden jog fenntartva.

Készítette: BSS - Bergo Stylist Studio